İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Bahar Dönemi Vize Mazeret Sınavı Duyurusu

03/04/2018 09:36:04 - 03/04/2018 09:36:04 - 3877 Okunma
Sevgili Öğrencilerimiz;
 
2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Vize Mazeret Sınavı Duyurusu
2017 - 2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle Ara Sınavlara giremeyen öğrencilerimiz mazeret sınavları 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 24. maddesine istinaden vize sınavına katılamayan öğrencilerimizin sınav tarihini takip eden en geç bir hafta içerisinde (02-06 Nisan 2018 tarihleri arasında) Pınarhisar Meslek Yüksekokulunun sitesinde yer alan Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi (Ara Sınav) ve mazeret belgeleri (sağlık raporu, ölüm belgesi, vb.) ile yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruları yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilen ve mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerimizin isimleri ve ilgili sınav tarihleri sitemizden daha sonra tekrar ilan edilecektir.  
Mazeret sınavlarına katılamayan öğrenciler için ikinci bir mazeret hakkı verilmeyecektir. 
 
 Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği; 
Sınavlarda mazeret hali
MADDE 24 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden bir hafta içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan mazeret sınav döneminde kullanırlar. Yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde; ara sınavların mazereti yapılır.
(2) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.
 
(3) Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklere katılan öğrenciler mazeret sınavlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
vize mazeret

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.