İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Vize Mazeret Sınavı Uygulama Esasları ve Sınava Katılacakların Listesi

09/04/2018 16:09:49 - 09/04/2018 16:09:49 - 5821 Okunma
2017 - 2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle Ara Sınavlara giremeyen öğrencilerimizden, Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 24. maddesine istinaden sınav tarihini takip eden en geç bir hafta içerisinde (06.04.2018 tarihine kadar) başvuranlardan aşağıda adı geçenlerin 16.04.2018 - 20.04.2018 tarihleri arasında Mazeret Sınavlarının yapılmasına karar verilmiştir.
Mazeret sınavlarına katılamayan öğrenciler için ikinci bir mazeret hakkı verilmeyecektir.
 Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği; 
Sınavlarda mazeret hali
MADDE 24 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden bir hafta içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan mazeret sınav döneminde kullanırlar. Yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde; ara sınavların mazereti yapılır.
(2) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.
 
(3) Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklere katılan öğrenciler mazeret sınavlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
vize mazeret

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.