İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Mazeret Duyurusu

12/11/2018 11:35:56 - 12/11/2018 11:35:56 - 6846 Okunma
Sevgili Öğrencilerimiz;
 
2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Mazeret Sınavı Duyurusu
2018 - 2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle Ara Sınavlara (Vize) giremeyen öğrencilerimiz mazeret sınavları 27-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 24. maddesine istinaden vize sınavına katılamayan öğrencilerimizin sınav tarihini takip eden en geç bir hafta içerisinde
(19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında) 
Pınarhisar Meslek Yüksekokulunun sitesinde yer alan
 Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi (Ara Sınav) ve mazeret belgeleri (sağlık raporu, ölüm belgesi, vb.) ile 
yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruları yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilen ve mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerimizin isimleri ve ilgili sınav tarihleri sitemizden daha sonra tekrar ilan edilecektir.  
Mazeret sınavlarına katılamayan öğrenciler için ikinci bir mazeret hakkı verilmeyecektir. 
 
 Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği; 
Sınavlarda mazeret hali
MADDE 24 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden bir hafta içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan mazeret sınav döneminde kullanırlar. Yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde; ara sınavların mazereti yapılır.
(2) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.
 
(3) Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklere katılan öğrenciler mazeret sınavlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
mazeret

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.