İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

14/01/2019 15:29:14 - 14/01/2019 15:29:14 - 14307 Okunma

2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı için Üniversitemiz ön lisans programlarına yatay geçiş yoluyla başvurular online olarak “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır. Öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

  

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

- Başvurular 11 - 18 Ocak 2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 

 

Online Başvuru yapmak için tıklayınız.

 

- 2018-2019 öğretim yılı Bahar yarıyılında ön lisans programlarına başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulacak bilgiler adayların beyanı olarak kabul edilecek ve tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır.

 

- Başvuru sırasında evrak teslimi yapılmayacaktır.

 

- Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

 

Online başvuru yapmadan, elden ya da posta yoluyla müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Sadece yurt dışından başvurularda online başvuru şartı aranmamaktadır.

 

- Yurt dışı kontenjanı olan programlara başvuru yapmak isteyenler, başvurularını dilekçe ve gerekli belgeler ile akademik birim öğrenci işlerine elden ya da posta yoluyla 18 Ocak 2019 tarihine kadar teslim edeceklerdir. (Yurt dışı başvurularında online başvuru şartı aranmayacaktır.)

 

- Başvuru sonuçları akademik birimlerin internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

 

- Başvuruda bulunulacak akademik birimlerin iletişim bilgileri:

 

Meslek Yüksekokulları

Telefon

Faks

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 214 18 45

 0 (288) 214 14 95

 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 212 96 40-41

 0 (288) 212 96 49

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 214 38 25

 0 (288) 214 30 63

 Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 417 49 96

 0 (288) 412 84 55

 Babaeski Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 512 54 83

 0 (288) 512 91 46

 Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 615 33 03

 0 (288) 615 37 50

 Vize Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 318 34 44

 0 (288) 318 34 45

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

E-Devlet’ten alınan belgeler ile e-imzalı olan belgeler geçerlidir.

 

Online Başvuru sırasında sisteme yüklenecek evraklar:

 

Belgeler

Kurumlararası ve Kurum İçi

Ek Madde - 1 Merkezi Yerleştirme Puanı

Onaylı yeni tarihli öğrenci belgesi

Zorunlu

Zorunlu

Onaylı not durum belgesi (Transkript)

Zorunlu

Zorunlu Değil

Ders planı fotokopisi

Zorunlu

Zorunlu Değil

Onaylı disiplin durumunu gösterir belge

Zorunlu

Zorunlu

ÖSYS sonuç belgesi çıktısı

Sadece farklı programlara başvurular için Zorunlu

Zorunlu

ÖSYS yerleştirme belgesi çıktısı

Zorunlu

Zorunlu

Onaylı kayıt dondurma yazısı

Sadece kayıt donduranlar için Zorunlu

Sadece kayıt donduranlar için Zorunlu

Onaylı % 10’a girdiğini gösterir belge

Sadece ikinci öğretimden birinci öğretime başvurular için Zorunlu

Zorunlu Değil

Yabancı dil hazırlık sınıfı okuduğunu gösterir onaylı belge

Sadece Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okuyanlar için Zorunlu

Sadece    Yabancı    Dil Hazırlık Sınıfı okuyanlar için Zorunlu

 

KONTENJANLAR VE BAŞVURU TAKVİMİ

 

-   Ön Lisans Programları Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

-   Önlisans Kurumlararası (Not Ortalaması) ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

-   Ön lisans Programları Merkezi Yerleştirme Taban Puanları ve Kontenjanları için tıklayınız.

 

- Yatay Geçiş Akademik Takvimi için tıklayınız.

 

- Kırklareli Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi tıklayınız.

 

- Yatay Geçiş Ek Madde - 1 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Kesin kayda hak kazanan adaylar kayıt için gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak başvurdukları akademik birime teslim edeceklerdir.

 

Online Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Sisteminden çıktı alınacaktır.)

 

Öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı ve ders içerikleri.

 

- Öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren öğrenim belgesinin (transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.

 

- Öğrencilerin ÖSYS’ye girdiği yıla ait ÖSYS Yerleştirme ve Sonuç Belgeleri.

 

- İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibarıyla ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.

 

- Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda disiplin cezası almadığını gösterir belge.

 

- Onaylı kayıt dondurma yazısı (kayıt donduran öğrenciler için)

 

- Onaylı yeni tarihli öğrenci belgesi.

 

- Nüfus Cüzdan fotokopisi.

 

- Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığını gösterir belge.

 

- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı olunan programın ÖSYS Kılavuzunda yer alması, not durum belgesi (transkript), ders planları ve içeriklerinin Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınıp tanınmadığı liste halinde Üniversitemiz tarafından görüş sorulacaktır.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 

- Birim öğrenci işleri personeli tarafından başvuruda sisteme yüklenen belgelerin tam ve sisteme girilen bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edildikten sonra başvuru onay durumu verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başvuru onayı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

- Başvuru onay durumları “Hatalı Başvuru” olarak belirtilen adayların ilgili hatayı gidermeleri durumunda, başvuru süresince başvuruları yeniden değerlendirilecektir.

 

- Başvuru koşullarını taşımayan adayların (disiplin cezası alan, not ortalaması ya da taban puan şartını sağlamayan vb.) başvuruları reddedilecektir.

 

- Başvurusunu tamamlayan adaylar, başvuru onay durumlarını sistem üzerinden takip edebilecekleri gibi kayıt esnasında sisteme girmiş oldukları e-posta adreslerine de gerekli bildirimler gönderilecektir.

 

- Online Başvuru Belgesi (internet çıktısı) başvuru dilekçesi mahiyetinde olup ayrıca dilekçe verilmeyecektir.

 

yatay geçiş

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.