İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

25/01/2019 13:12:47 - 25/01/2019 13:12:47 - 11815 Okunma
2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi için okulumuza yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmiş olup sonuçlar aşağıdaki şekildedir.
 
Öğrencinin Adı Soyadı
Başvuru Yaptığı Program
Kabul/Red
Sedanur KARADAĞ
Aşçılık
Kabul 
Batuhan GÜDER
Aşçılık
Kabul 
 
İlgili öğrencilerin kesin kayıt işlemleri aşağıda istenen belgelerle birlikte 28-29 Ocak 2019 tarihleri arasında Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri birimi tarafından  yapılacaktır. 
 
Kesin Kayıtta İstenen Belgeler;
Kesin kayda hak kazanan adaylar kayıt için gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak başvurdukları akademik birime teslim edeceklerdir.
Online Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Sisteminden çıktı alınacaktır.)
Öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı ve ders içerikleri.
- Öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren öğrenim belgesinin (transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.
- Öğrencilerin ÖSYS’ye girdiği yıla ait ÖSYS Yerleştirme ve Sonuç Belgeleri.
- İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibarıyla ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge. 
- Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda disiplin cezası almadığını gösterir belge.
- Onaylı kayıt dondurma yazısı (kayıt donduran öğrenciler için)
- Onaylı yeni tarihli öğrenci belgesi.
- Nüfus Cüzdan fotokopisi.
- Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığını gösterir belge.
- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı olunan programın ÖSYS Kılavuzunda yer alması, not durum belgesi (transkript), ders planları ve içeriklerinin Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınıp tanınmadığı liste halinde Üniversitemiz tarafından görüş sorulacaktır.
ÖNEMLİ NOTLAR
- Birim öğrenci işleri personeli tarafından başvuruda sisteme yüklenen belgelerin tam ve sisteme girilen bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edildikten sonra başvuru onay durumu verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başvuru onayı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Başvuru onay durumları “Hatalı Başvuru” olarak belirtilen adayların ilgili hatayı gidermeleri durumunda, başvuru süresince başvuruları yeniden değerlendirilecektir.
- Başvuru koşullarını taşımayan adayların (disiplin cezası alan, not ortalaması ya da taban puan şartını sağlamayan vb.) başvuruları reddedilecektir.
- Başvurusunu tamamlayan adaylar, başvuru onay durumlarını sistem üzerinden takip edebilecekleri gibi kayıt esnasında sisteme girmiş oldukları e-posta adreslerine de gerekli bildirimler gönderilecektir.
- Online Başvuru Belgesi (internet çıktısı) başvuru dilekçesi mahiyetinde olup ayrıca dilekçe verilmeyecektir.
yatay geçiş sonuçları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.