İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

2018-2019 Bahar Dönemi Vize Mazeret Sınavı Duyurusu

28/03/2019 13:59:04 - 28/03/2019 13:59:04 - 7794 Okunma

Sevgili Öğrencilerimiz;

2018 - 2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle Ara Sınavlara (Vize) giremeyen öğrencilerimiz mazeret sınavları 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 24. maddesine istinaden vize sınavına katılamayan öğrencilerimizin sınav tarihini takip eden en geç bir hafta içerisinde
(1-10 Nisan 2019 tarihleri arasında) 
Pınarhisar Meslek Yüksekokulunun sitesinde Belge-Formlar, Öğrenci Formları linkinde yer alan
 Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi (Ara Sınav) ve mazeret belgeleri (sağlık raporu, ölüm belgesi, vb.) ile 
meslek yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine 
başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruları yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilen ve mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerimizin isimleri ve ilgili sınav tarihleri sitemizden daha sonra tekrar ilan edilecektir.  
Mazeret sınavlarına katılamayan öğrenciler için ikinci bir mazeret hakkı verilmeyecektir. 
 
 Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği; 
Sınavlarda mazeret hali
MADDE 24 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden bir hafta içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan mazeret sınav döneminde kullanırlar. Yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde; ara sınavların mazereti yapılır.
(2) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.
 
(3) Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklere katılan öğrenciler mazeret sınavlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
vize mazeret

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.