İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Kaydı Silinen Öğrenciler Listesi

07/11/2019 15:01:22 - 07/11/2019 15:01:22 - 6450 Okunma

Meslek Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu’ nun 24.09.2019 tarih ve 2019/26 sayılı toplantısının kararı gereği önlisans programlarında öğrenim gören ve azami öğrenim süresini tamamlamış olan öğrencilerin durumları ve transkriptleri görüşülmüştür. Sonuç olarak 2547 Sayılı Kanunun 44/c bendi: “Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi 2 (İki) yıl olan önlisans programlarını azami 4 (Dört) yıl, öğrenim süresi 4 (Dört) yıl olan lisans programlarını azami 7 (Yedi) yıl, öğrenim süresi 5 (Beş) yıl olan lisans programlarını azami 8 (Sekiz) yıl, öğrenim süresi 6 (Altı) yıl olan lisans programlarını azami 9 (Dokuz) yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile 4 (Dört) yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir…” hükmü ile Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliğinin 13. Maddesi gereği Yüksekokulumuzda öğrenim gören azami öğrenim süresini tamamlamış başarısız ders sayısı 6 (Altı) ve üzeri olan tablodaki öğrencilerin Meslek Yüksekokulumuzla ilişiklerinin kesilmesine ayrıca Meslek Yüksekokulumuz http://pmyo.klu.edu.tr/ web sitesinde ilan edilmesine adı geçenlere ayrıca bir tebligat yapılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.


Listeler;
27.12.2018 tarihli liste
24.09.2019 tarihli liste

 

Kayıt silme

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.