İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Tek Ders Sınavı

12/07/2016 11:03:09 - 12/07/2016 11:03:09 - 7488 Okunma

2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı Başvuruları

2015-2016 Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı 20 Temmuz 2016  Saat:14:00 'da yapılacak olup, son Başvuru Tarihi  19 Temmuz 2016 tarihi mesai bitimidir.  Başvuru şartları "Kırklareli Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin " Tek Ders konulu 30. maddesinde belirtilmiş olup, Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerbaşvuru formunu doldurarak elden veya aslını sınav zamanı elden teslim etmek koşuluyla faks göndererek başvuruda bulunabilirler.
Tek Ders başvuru formu/dilekçesi için tıklayınız.
 
       "Kırklareli Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin " Tek Ders ilgi maddesi 
MADDE 30 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gereklerini yerine getirmiş öğrenciler; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda tek ders sınav hakkını bir kez kullanabilir. Tek ders sınavında en az CC notu alan öğrenci başarılı sayılır. Sınav günü akademik takvimde belirtilir.
(2) Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenci katkı payını öderler.
(3) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Öğrenci tek ders sınav hakkını yılda bir kez kullanabilir.
(4) Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Tek Ders Pmyo Bahar

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.