İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Harcırah İşlemleri

22/08/2014 14:32:13 - 27/01/2016 11:38:52 - 11680 Okunma

 HARCIRAH İŞLEMLERİ

6245 sayılı Harcırah kanunu ve 2547 sayılı kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilenlerin harcırah alabilmeleri için gerekli olan belgeler ve bu belgelerin temininde dikkat edilmesi gereken hususlar ilişiktedir.

İlgili Dokümanlar


                                 HARCAMA BELGELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1Taksi fişleri

Kullanılan taksilerin beyandaki doğruluğunun kanıtı açısından alınması faydalı olacaktır.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre; “taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dâhilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin ödeme belgesine bağlanması gerekir.” ifadesi yer almaktadır.

İkametgâh veya görev yeri ile otogar veya havaalanı arası hareket için kullanılabilmektedir.

2Otobüs        biletleri

Yurtiçinde -görevlendirmede “uçak ile” ifadesi yer almadıkça- otobüsle ulaşım esastır.

Özel otomobil ile seyahatte kullanılan benzin tutarına ilişkin beyan söz konusu değildir.

Harcırah Kanununa göre;

“Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstahak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.”

“Harcırah gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.”

3- Uçak biletleri

Fatura veya havayolu şirketi tarafından antetli kağıtlarına basılmış kaşeli imzalı bilet veya elektronik bilet ödeme için gereklidir.

Üzerinde “Elektronik Bilet Bilgisi” yazan çıktılar ve e-mail çıktıları elektronik bilet değildir ve fatura yerine geçmezler.

4Gündelik/yevmiye

Harcırah Kanunu gereğince; yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.

Bakınız…. 2013 H Cetveli

Günübirlik görevlendirme ve seyahatlerde gündelik oransal olarak hesaplanmalıdır. Harcırah Kanununa göre (madde 39): “Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13:00) ve akşam (saat 19:00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

”Yurtdışı gündeliklerinin hesaplanmasında esas alınacak cetvel her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. 2013 YILI BAKANLAR KURULU KARARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Harcırah Kanununa göre:

Yurtdışına çıkışlarda seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek ücretler, o ülkeye ilişkin gündelik miktarının %50 artırılması suretiyle hesaplanır.

Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ını aşması halinde aşan kısmın %70’i ayrıca ödenir.

Yurtdışı yevmiye hesabında söz konusu döviz tutarının; bildirim formunun doldurulduğu gün Merkez Bankası (http://www.tcmb.gov.tr/ ) döviz satış kuru baz alınarak TL karşılığı beyan edilmelidir.

§ K.K.T.C gündeliklerinde %50 artırımlı gündelik hesaplanmaz.

5Kongre katılım ücretinin yatırıldığına ilişkin fatura

Banka dekontu veya internet bankacılığı dekont çıktısı ödeme için yeterli değildir.
Bu nedenle, fatura temini önem arz etmektedir. Ancak fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren Harcama Pusulası formunun ilgili Kuruma doldurtularak Müdürlüğümüz Muhasebe birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Konaklama gideri ve katılım bedeline ilişkin tutarlar tek fatura ile talep edilecekse, her bir gidere ait tutarın fatura üzerinde ayrı ayrı görünmesi istenmektedir. (Konaklama için ne kadar ödendi, katılım bedeli olarak ne kadar ödendi?)

6Konaklama Giderine İlişkin Fatura

Söz konusu faturada; ad-soyad, konaklanan gün sayısı ve tarihler, kaşe-imza mutlaka bulunmalıdır.

Yurtiçinde; konaklama giderine ilişkin fatura bulunmadıkça konaklama gideri ödenmez.

Faturalandırılmış olması durumunda ise; günlük yevmiyenin %50 artırımlı olarak hesaplanan tutarı gece yatacak yer temini için ayrıca ödenir.
Örneğin; 2013 yılı için gündelik: 28,50 TL ise, bir gece yatacak yer temini için ödenecek tutar 42,75 TL’yi aşamaz. Fatura tutarı daha fazla olsa dahi, görevlendirme kapsamındaki ve faturası bulunan her bir gece için 42,75 TL ödenir. Fatura tutarı daha az ise, fatura tutarının tamamı ödenir.

Yurtdışında ise;

Harcırah Kanununa göre:

Yurtdışına çıkışlarda seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek ücretler, o ülkeye ilişkin gündelik miktarının %50 artırılması suretiyle hesaplanır.

Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ını aşması halinde aşan kısmın %70’i ayrıca ödenir.

Konaklama gideri ve katılım bedeline ilişkin tutar tek fatura ile talep edilecekse, her bir gidere ait tutarın fatura üzerinde ayrı ayrı görünmesi istenmektedir. (Konaklama için ne kadar ödendi, katılım ücreti olarak ne kadar ödendi?)

Yurtdışı Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller'i görmek için TIKLAYINIZ.

7- Katılınan kurs/toplantı/seminer/kongre vb.ne iştirak edildiğine ilişkin belge

Katılım belgesi veya sertifikanın, “ASLI GİBİDİR” onaylı nüshası gereklidir. Sözkonusu onay, Müdürlüğümüzce yapılabilmekte olup “ASLI GİBİDİR” onayı için sertifikanın aslının sunulması gerekmektedir.

Önemli: Yurtdışı geçici görev yolluklarına ilişkin ödemelerde; aslı yabancı dilde hazır bulunan tüm makbuz/fatura/sertifika vb. belgelerin Türkçe tercümesinin yapılması gereklidir.

Pınarhisar MYO Harcırah

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.