İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Yatay Geçiş Kabul Listesi ve Kayıt İşlemleri

25/08/2017 13:48:31 - 25/08/2017 13:48:31 - 3174 Okunma

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi için okulumuza yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmiş olup sonuçlar aşağıdaki şekildedir.

 
Öğrencinin Adı Soyadı
Başvuru Yaptığı Program
Kabul/Red
Sinem KESİK
Medya ve İletişim
Kabul 
Yeşim Özdemir
Kontrol ve Otomasyon
Kabul 
 
İlgili öğrencilerin kesin kayıt işlemleri aşağıda istenen belgelerle birlikte 5-8 Eylül 2017 tarihleri arasında Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri birimi tarafından  yapılacaktır. 
 
Kesin Kayıtta İstenen Belgeler;
 
Online Başvuru Dilekçesi. (Sistemden çıktı alınacaktır.)
Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/ müfredatı ve ders içerikleri.
- Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren öğrenim belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.
- Öğrencilerin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM Yerleştirme ve Sonuç Belgesi.
- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.
- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası almadığına dair belge.
- Kayıt Dondurma Yazısı (Kayıt donduran öğrenciler için)
- Yeni tarihli öğrenci belgesi.
- Nüfus Cüzfan fotokopisi.
- Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığına dair belge.
- Yurt dışından öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulundan alınan tanınırlık belgesi.
- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM Kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş ve onaylanmış olması.
yatay geçiş

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.