İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

08/01/2018 17:35:54 - 08/01/2018 17:35:54 - 15295 Okunma

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Üniversitemiz ön lisans programlarına yatay geçiş yoluyla başvurular online olarak https://obs.klu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx adresi üzerinden, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır. Öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

 

BAŞVURU

 

- Online başvurular, 05-12 Ocak 2018 tarihleri arasında; online olarak yapılacaktır. 

- Online Başvuru yapmak için tıklayınız.

- 2017-2018 öğretim yılı Bahar yarıyılında ön lisans programlarına başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulacak bilgiler adayların beyanı olarak kabul edilecek ve tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır.

- Başvuru sırasında evrak teslimi yapılmayacaktır.

- Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

- Online başvuru yapmadan, elden ya da posta yoluyla müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Sadece yurtdışından başvurularda online başvuru şartı aranmamaktadır.)

- Başvuru sonuçları Akademik Birimlerin Web Sayfaları üzerinden ilan edilecektir.

  • Başvuruda bulunulacak Meslek Yüksekokulu iletişim bilgileri;
Birim Adı

Telefon

(Alan kodu

0 288)

Faks E-posta
Teknik Bilimler MYO

214 18 45

214 87 77

214 14 95 tbmyo@klu.edu.tr
Sosyal Bilimler MYO

212 96 40

212 96 41

212 96 49 sbmyo@klu.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO 214 38 25 214 30 63 shmyo@klu.edu.tr
Lüleburgaz MYO

417 49 96

412 48 17

412 84 55 lmyo@klu.edu.tr
Babaeski MYO

512 54 83

512 91 47

512 91 46 babaeskimyo@klu.edu.tr
Pınarhisar MYO

615 33 03

615 16 19

615 37 50 pmyo@klu.edu.tr
Vize MYO 318 34 44 318 34 45 vizemyo@klu.edu.tr

 

BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

(Online Başvuru sırasında sisteme yüklenecek evraklar.)

 NOT: https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir’ adresinden alınan belgeler ile E-İmzalı olan belgeler geçerlidir.

 

Belgeler

Kurumlar Arası ve Kurum İçi 

Ek Madde-1 Merkezi Yerleştime Puanı

Yeni tarihli onaylı öğrenci belgesi Zorunlu Zorunlu
Onaylı Not Durum belgesi (Transkript) Zorunlu Zorunlu Değil
Ders Planı fotokopisi Zorunlu Zorunlu Değil
Onaylı disiplin durumunu gösterir belge Zorunlu Zorunlu
ÖSYS Sonuç Belgesi çıktısı Sadece farklı programlara başvuranlar İçin Zorunlu Zorunlu
ÖSYS Yerleştirme Belgesi çıktısı Zorunlu Zorunlu
Onaylı kayıt dondurma yazısı Sadece kayıt donduranlar için Zorunlu Sadece kayıt donduranlar için Zorunlu
Onaylı %10’ a girdiğini gösterir belge Sadece ikinci öğretimden birinci öğretime başvuranlar için Zorunlu Zorunlu Değil
Yabancı dil hazırlık sınıfı okuduğunu gösterir belgenin onaylı fotokopisi Sadece Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuyanlar İçin Zorunlu Sadece Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuyanlar İçin Zorunlu

 

KONTENJANLAR VE BAŞVURU TAKVİMİ

- Kurumlar Arası Önlisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

- Kurum İçi Önlisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları için  tıklayınız.

- Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı) Önlisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları    için  tıklayınız.

- Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi için tıklayınız.

- Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

- Yatay Geçiş Ek Madde-1 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

*** Asil olarak yerleşen adaylar kesin kayıt için gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak başvurdukları Birime teslim edeceklerdir.

Online Başvuru Dilekçesi. (Sistemden çıktı alınacaktır.)

Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/ müfredatı ve ders içerikleri.

- Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren öğrenim belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.

- Öğrencilerin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM Yerleştirme ve Sonuç Belgesi.

- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.

- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası almadığına dair belge.

- Kayıt Dondurma Yazısı (Kayıt donduran öğrenciler için)

- Yeni tarihli öğrenci belgesi.

- Nüfus Cüzdan fotokopisi.

- Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığına dair belge.

-Yurtdışından öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan tanınırlık belgesi.

- Yurtdışından yapılacak başvurularda, kayıtlı olunan programın ÖSYM Kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş ve onaylanmış olması.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 

- Birim öğrenci işleri personeli tarafından başvuruda sisteme yüklenen belgelerin tam olup olmadığı ve sisteme girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra başvuru onay durumu verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır. (Başvuru onayı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

- Başvuru onay durumları “Hatalı Başvuru” olarak belirtilen adayların ilgili hatayı gidermeleri durumunda yatay geçiş başvuru süresince başvuruları yeniden değerlendirilecektir.

- Başvuru koşullarını taşımayan adayların (disiplin cezası alan, not ortalaması ya da taban puan şartını sağlamayanlar vb.) başvuruları reddedilecektir.

- Başvurusunu tamamlayan adaylar, başvuru onay durumlarını sistem üzerinden takip edebilecekleri gibi kayıt esnasında sisteme girmiş oldukları e-posta adreslerine de gerekli bildirimler gönderilecektir.

- Yurtdışı kontenjanı olan programlara başvuru yapmak isteyenler, başvurularını dilekçe ve gerekli belgeler ile Dekanlık/Müdürlük öğrenci işlerine elden ya da posta yoluyla 12 Ocak 2018 tarihine kadar teslim edeceklerdir. (Yurtdışı başvurularda online başvuru şartı aranmayacaktır.)

- Başvuru sistemindeki ‘Okuduğu Üniversite Bilgileri’ alanında bulunan sınıfı ve okuduğu dönem sayısı hatasız olarak girilmelidir. (Örneğin: 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayan öğrenciler sınıfı 1, okuduğu dönem sayısını 1 olarak girmelidir.)

- Online Başvuru Belgesi (İnternet çıktısı), Başvuru dilekçesi mahiyetinde olup ayrıca dilekçe verilmeyecektir.

Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.